Veimerkemaling

ParkLines importerer veimerkemaling direkte fra fabrikker i Sverige, Tyskland og Norge. Vi benytter oss kun av de beste produktene, beregnet for nordiske forhold.
Malingen kan produseres i de fleste Ral koder.

Steg 1

A- ParkLines lagerfører Veimerkemaling med forskjellige egenskaper og farger.

Steg 2

B-Malemaskin for veimerkemaling, gir rette og skarpe linjer.

Steg 3

C-Ferdig merket p-område.Tykkelsen på påføringen ligger rundt 350 my.

Parklines har forskjellige malemaskiner som sprøyter ut veimerkemalingen med skarpe rette kanter, tykkelse ca 350 my.
Vi lagerfører forskjellige typer veimerkemaling.  Avhengig av underlaget velger vi den best egnede malingen, om nødvendig primer vi i forkant.

Egner seg på middels traffikerte områder.

Prefabrikert Termoplast

Parklines importerer  Prefabrikert termoplast , ( Premark ),direkte fra fabrikk i Danmark , vi lagerfører de fleste produktene.
Premark er tilpasset og egner seg meget godt for nordiske forhold.  Produktet er også klassifisert ihht Statens Vegvesens holdbarhetsklasse 1.  Slitesjiktet er 2,5 mm

Steg 1

A- ParkLines lagerfører det meste innen prefabrikerte produkter

Steg 2

B-Nedsmelting av produktet med propanbrenner samt ekstra glasspåførsel

Steg 3

C-Slik ser det ut ferdig lagt, kan kjøres over etter 5-10 minutter.

Produktet legges ut og smeltes ned med en propanbrenner. Meget godt vedheft på ny asfalt. På gammel asfalt eller betongdekke ,  anbefales priming av underlaget.
Premark har et bredt spekter av produkter, det meste innen symboler, tall, bokstaver, logoer og skilt i alle varianter, samt linjer i forskjellige bredder. ( Se symboler under fanen oppmerking )
Produktene produseres i de fleste Ral koder.
Parklines importerer også Prefabrikert Termoplast formet som slanger, spill, leker, paradiser med mer.

Egner seg på middels til sterkt traffikerte plasser.

Termoplast fra kjele (gryte)

ParkLines kjøper Termoplast i småsekker direkte fra fabrikk i Norge.

Steg 1

A- Termoplast kommer i småsekker og smeltes i kjele

Steg 2

B- Termoplastkjele på henger, smeltes til ca 190gr.

Steg 3

C- Utlegging av Termoplast med skope.

Parklines merker opp parkeringsplasser, kjørelinjer , gangfelt , fartshumper og lignende, med Termoplast. Termoplasten blir utlagt manuelt med «skoper» i en tykkelse på inntil 3 mm. Produktet er klassifisert ihht Statens Vegvesen holdbarhetsklasse 1.

Egner seg på sterkt traffikerte plasser.